Įstatyminis reguliavimas

Įstatyminis reguliavimas pasaulyje

Nemažai valstybių jau yra priėmusios atskirus pranešėjų apsaugą reguliuojančius teisės aktus, pvz. Jungtinės Amerikos Valstijos (keletas skirtingiems sektoriams skirtų aktų), Didžioji Britanija (vienas žymiausių pranešėjų apsaugos įstatymų pasaulyje. Daugiau žr.: http://www.pcaw.co.uk/law/uklegislation.htm), Pietų Afrikos Respublika, Australija, Naujoji Zelandija, Japonija, Rumunija, kt. Įstatymų projektai parengti ir yra svarstomi keletoje Europos valstybių, kaip Vengrijoje, Slovėnijoje, Italijoje.

Transparency International 2009 m. atliko regioninį tyrimą apie pranešėjų apsaugą dešimtyje Europos vastybių. Su tyrimu galite susipažinit paspaudę šią nuorodą: Atlenatyva tylėjimui. Pranešėjų apsauga dešimtyje Europos valstybių (ENG). 

2010 m. gegužės 29 d. Europos Tarybos Parlamentinė Asamblėja vienbalsiai priėmė Rezoliuciją ir Rekomendaciją dėl pranešėjų apsaugos užtikrinimo valstybėse narėse ir pačioje Europos Taryboje. Atkreipdama dėmesį į pranešėjų apsaugos problematiką ir pritardama poreikiui pranešėjus saugoti, savo rekomendacijoje Asamblėja net iškėlė galimybę svarstyti atskiros pranešėjų apsaugai skirtos konvencijos priėmimą. Plačiausiai atstovaujama asamblėja Europoje, turinti delegatus iš 47 nacionalinių parlamentų, nagrinėja įvairias aktualias ir svarbias problemas, kylančias ne tik Europos, bet ir tarptautiniu mastu. Asamblėjos darbo rezultatai turi didelę reikšmę kitai sprendimus priimančiai Europos Tarybos institucijai - Ministrų Komitetui.

Priimtoje Europos Tarybos rezoliucijoje pažymima, kad: „Veiksmingi įstatymai pirmiausia turi suteikti saugią alternatyvą tylėjimui, vengiant siūlyti galimiems pranešėjams saugumo iliuziją.“ Kiekviena valstybė narė raginama sukurti tinkamą įstatyminę pranešėjų apsaugos bazę, kuri apimtų platų reguliavimo dalyką, įtvirtintų konkrečias apsaugos priemones sąžiningiems pranešėjams, taip pat pritariama poreikiui sukurti veiksmingas vidines ir išorines pranešinėjimo sistemas ir keisti daug kur vis dar vyraujantį neigiamą požiūrį į pranešėjus.

Taigi pasaulyje didėja skaičius valstybių, priėmusių atskirus teisės aktus, skirtus pranešėjų apsaugai.

Skirtingų pasaulio šalių pranešėjų apsaugos teisinis reguliavimas
 

Gana Pranešėjų apsaugos įstatymas, 2006 m.
Japonija Pranešėjų apsaugos įstatymas
Jungtinės Amerikos Valstijos Pranešėjų apsaugos stiprinimo įstatymas, 2007
Jungtinė Karalystė Viešojo intereso pranešimų įstatymas, 1998
Kanada Valstybės tarnautojų pranešimų apsaugos įstatymas, 2005
Naujoji Zelandija Saugomų pranešimų įstatymas, 2000
Pietų Afrika Saugomų pranešimų įstatymas, 2000
Rumunija Pranešėjų apsaugos įstatymas, 2004

 

Kontaktai

+370 (5) 212 69 51; 212 16 87

Didžioji 5-402,
01128 Vilnius info@drasuszodis.lt