Organizacijų kontaktai

Visi kontaktai

Įstaiga Telefonas Kompetencija Mokama / nemokama El. paštas / el. forma Institucijos tinklapis
Aplinkos sritis
Aplinkos ministerija (8-5) 266 35 96 "Karštoji" linija skirta pranešimams apie AM pareigūnų tiesioginių pareigų netinkamą vykdymą ar jų nevykdymą, korupcijos atvejus ministerijoje. Mokama pranesimas@am.lt www.am.lt
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie AM (8-5) 272 10 72 "Karštoji“ linija skirta pranešimams apie neteisėtos, savavališkas statybas, neteisėtus statybų leidimus, inspekcijos tarnautojų neteisėtus veiksmus ar neveikimą, korupciją. Mokama nelegalu@vtpsi.lt

www.vtpsi.lt

Generalinė miškų urėdija prie AM (8-5) 273 40 21 „Karštoji“ linija skirta pranešimams apie AM pareigūnų tiesioginių pareigų netinkamą vykdymą ar jų nevykdymą, korupciją. Mokama info@gmu.lt www.gmu.lt
Krašto apsaugos sritis
Krašto apsaugos ministerija (8-5) 261 24 29 „Karštoji“ linija skirta pranešimams apie pastebėtus korupcijos ar piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi atvejus. Mokama karstalinija@pastas.kam.lt

Socialinių reikalų ir darbo sritis

Socialinių reikalų ir darbo ministerija        
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie SADM (8-5) 275 32 99 „Karštoji“ linija skirta pranešimams apie galimus  SODROS darbuotojų korupcinius veiksmus ir kitą nesąžiningą veiklą. Mokama www.sodra.lt
LR Valstybinė darbo inspekcija (8-5) 213 97 50 Pasitikėjimo telefonas skirtas pranešimams apie nelegalų darbą, mokesčių vengimą ir korupciją. Mokama el.forma http://www.vdi.lt/index.php?-363438386 www.vdi.lt
Ūkio sritis
Ūkio ministerija         www.ukmin.lt
VšĮ Verslo paramos agentūra 8 800 02928 „Karštoji“ linija skirta pranešimams apie pastebėtus korupcinius požymius, netinkamus pareigūnų veiksmus, taip pat įtarus netinkamai naudojantis agentūros parama. Nemokama karstojilinija@lvpa.lt

www.lvpa.lt

Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie ŪM 8 800 55 551
Nemokama telefono linija skirta pranešimams dėl pažeistų vartotojo teisių. Nemokama el.forma http://www.inspekcija.lt/index.php?id=169 www.inspekcija.lt
Žemės ūkio sritis
Žemės ūkio ministerija         www.zum.lt
LR Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba 8 800 40403 Nemokama linija pranešimams apie nekokybiškus maisto produktus, prekybai pateikiamus pasibaigusio galiojimo laiko produktus. Nemokama el.forma http://vmvt.lt/lt/top/praneskite.mums/nekokybiski.maisto.produktai/

www.vmvt.lt

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie ŽŪM (8-5) 260 79 01 Pasitikėjimo linija skirta pranešimams apie ES ir Lietuvos paramos gavėjų piktnaudžiavimą siekiant neteisėtai pasisavinti paramos, kitų institucijų atstovų bandymus daryti įtaką paramos skirstymui bei agentūros darbuotojų galimus nesąžiningus veiksmus. Mokama el.forma http://www.nma.lt/index.php?3839908565
Finansų sritis
Finansų ministerija         www.finmin.lt
Muitinės departamentas prie FM 8 800 555 44 Pasitikėjimo telefonas skirtas pranešimams apie pareigūnų ir darbuotojų korupcinius veiksmus, muitinės pažeidimus, neteisėtą prekybą, neskaidrų muitų ir mokesčių mokėjimą. Nemokama  

www.cust.lt

Valstybinė mokesčių inspekcija prie FM 1882 Pasitikėjimo telefonas pranešimams apie atlyginimus vokeliuose, kitus mokestinius pažeidimus, neteisišką ar neetišką VMI sistemos darbuotojų elgesį. Nemokama el.forma http://www.vmi.lt/lt/?itemId=10240282 www.vmi.lt
Sveikatos apsaugos sritis
Sveikatos apsaugos ministerija
8 800 66 004 Pasitikėjimo linija skirta pranešimams apie su sveikatos priežiūra susijusius pažeidimus pranešimams, privačių ir valstybinių sveikatos priežiūros įstaigų korupciją bei padarytą žalą sveikatos paslaugų gavėjams. Nemokama  
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas prie LR Vyriausybės (8-5) 266 80 60 Pasitikėjimo linija skirta pranešimams apie narkotikų platinimą, nelegalią prekybą narkotinėmis medžiagomis ir pastebėtus galimą Narkotikų kontrolės departamento darbuotojų piktnaudžiavimą tarnyba bei korupcinius veiksmus. Mokama

http://www.ntakd.lt/lt/pagalbos-telefonai 

Radiacinės saugos centras prie SAM (8-5) 236 1936 Telefonas skirtas pranešimams apie korupcijos atvejus: kyšininkavimą, piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi, tarnybos pareigų neatlikimas. Mokama rsc@rsc.lt www.rsc.lt
Valstybinė teismo psichiatrijos tarnyba prie SAM (8-5) 267 72 14 Telefonas skirtas pranešti susidūrus su korupcinio pobūdžio veikla Valstybinėje teismo psichiatrijos tarnyboje prie SAM. Mokama   www.vtpt.lt
Valstybinis psichikos sveikatos centras (8-5) 249 99 75 Telefonas skirtas pranešimams apie korupcijos atvejus Valstybiniame psichikos sveikatos centre, darbuotojų piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi. Mokama dalia@vpsc.lt  www.vpsc.lt
Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie SAM 8 800 735 68 Nemokamas telefonas informacijai ir pranešimams apie vaistus: pasenusių vaistų teikimą prekybai, nekokybiškus vaistus, korupcinio pobūdžio veikas vaistų sektoriuje ir tarp įstaigos darbuotojų. Nemokama

 info@vvkt.lt
el.forma http://www.vvkt.lt/index.php?1649605163

Susisiekimo sritis
Susisiekimo ministerija          www.sumin.lt
Valstybinė kelių transporto inspekcija prie SM 8 687  45 533  Pasitikėjimo telefonas pranešimams apie pažeidimus ir neteisėtus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie SM pareigūnų veiksmus. Mokama  Pasitikiu@vkti.gov.lt
el.forma
http://www.vkti.gov.lt/go.php/lit/pasitikejimo_forma/1
Lietuvos saugios laivybos administracija 8 800 223 44 Pasitikėjimo linija skirta pranešimams apie korupcinio pobūdžio Lietuvos saugios laivybos administracijos tarnautojų veiką. Nemokama    www.msa.lt
Informacinės visuomenės plėtros komitetas   Pasitikėjimo telefonas skirtas pranešti informacijai apie pažeidimus ir neteisėtus komiteto pareigūnų veiksmus. Mokama  info@ivpk.lt  www.ivpk.lt
AB „Lietuvos geležinkeliai“ (8-5) 269 36 00 Pasitikėjimo linija skirta pranešti apie įvairius pažeidimus. Mokama  
Teisingumo sritis
Teisingumo ministerija        
Kalėjimų departamentas prie TM (8-5) 262 74 43 Pasitikėjimo telefonas skirtas teikti skundus ir pareiškimus dėl kalėjimų padėties, nuteistųjų gyvenimo sąlygų, aprūpinimo bei sulaikymo. Šiuo telefonu taip pat priimami skundai dėl korupcinio pobūdžio kalėjimų ir įstaigos darbuotojų veiksmų. Mokama  
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 8 800 00008 
Telefono linija, kuria teikiamas asmenų informavimas ir konsultavimas vartotojų teisių apsaugos klausimais. Nemokama  etarnyba@vvtat.lt
el.forma
http://www.vvtat.lt/index.php?1158864880
 www.vvtat.lt
LR Seimo kontrolierių įstaiga  8 800 22100 Nemokamas telefonas skirtas pranešimams ir skundams apie valstybės įstaigų pareigūnų piktnaudžiavimą, biurokratizmą ar kitaip pažeidžiamas žmogaus teises ir laisves viešojo administravimo srityje. Nemokama
Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga 8 800 01230 Linija vaikams, skirta skundams apie valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų ir jų pareigūnų, nevalstybinių institucijų bei kitų fizinių ir juridinių asmenų veiksmų ar neveikimo, dėl kurių pažeidžiamos ar gali būti pažeistos vaiko teisės ar jo teisėti interesai. Nemokama
Vidaus reikalų sritis
Vidaus reikalų ministerija          www.vrm.lt
Lietuvos kriminalinės policijos biuras 8 800 20 808
Anoniminis pasitikėjimo telefonas pranešimams narkotikų kontrolės klausimais arba turint įtarimų ar duomenų dėl nelegalios narkotikų prekybos. Nemokama cyberpolice@policija.lt
criminalssearch@policija.lt
narkotikai@policija.lt
prekybazmonemis@policija.lt
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie VRM (8-5) 261 62 05 Anoniminis pasitikėjimo telefonas skirtas pranešimams apie pinigų plovimą, PVM grobstymą, Europos Sąjungos ir užsienio valstybių finansinės paramos lėšų neteisėtą gavimą ir panaudojimą. Mokama dokumentas@fntt.lt
Policijos departamentas prie VRM (8-5) 272 53 72 Anoniminis pasitikėjimo telefonas skirtas pranešimams apie policijos pareigūnų, piliečių ir Policijos departamento prie VRM nusikalstamas veikas, korupcinius pažeidimus ar sandorius, viešosios tvarkos pažeidimus. Mokama   www.policija.lt
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas
(8-5) 271 68 77 Pasitikėjimo telefonas pranešimams apie piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi, kyšininkavimą bei kitus neteisėtus veiksmus. Mokama
Specialiųjų tyrimų tarnyba (8-5) 266 33 33 „Karštoji“ linija pranešimams apie korupciją: kyšininkavimą, papirkimą, piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi, arnybos pareigų neatlikimą ir kitas STT įstatyme įvardytas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas. Mokama stt@stt.lt  www.stt.lt
Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie VRM 8 800 10 112 Pasitikėjimo telefona pranešimams apie netinkamą VSAT pareigūnų elgesį ar piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi, kontrabandos gabenimą ar pardavinėjimą, nelegalų asmenų gabenimą, kyšių ėmimą, drausmės pažeidimus, kitų tarnybų piktnaudžiavimo pasienyje faktus. Nemokama

specialiai kiekvienam pasienio postui išskiriamas atskiras pasitikėjimo telefonas ir el.paštas.
el. forma http://www.pasienis.lt/lit/IMG/2

Bendrasis pagalbos centras (8 5) 271 6877, 112 Pasitikėjimo telefonams pranešimams apie galimus Bendrojo pagalbos centro darbuotojų tarnybinius nusižengimus arba neteisėtus veiksmus, susijusius su korupcija.
Mokama, nemokama
bpc112@vrm.lt www.bpc112.lt
Lietuvos kelių eismo priežiūros tarnyba

8 655 66 300,

8 655 66 301

Pirmasis telefono numeris skirtas pranešimams apie eismo dalyvių daromus KET pažeidimus magistraliniame kelyje A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda nuo Grigiškių iki Kaišiadorių rajono teritorijos pradžios; antrasis - nuo Kaišiadorių rajono teritorijos pradžios iki Raseinių rajono teritorijos pabaigos. Mokama  
VĮ "Regitra"
(8-5) 215 25 11 Anoniminis pasitikėjimo telefonas pranešti informacijai apie VšĮ „Regitra“ darbuotojų veiklos pažeidimus ir galimai neteisėtus veiksmus, korupcijos atvejus įstaigoje ir jos vykdomoje veikloje. Mokama    www.regitra.lt

 

Kontaktai

+370 (5) 212 69 51; 212 16 87

Didžioji 5-402,
01128 Vilnius info@drasuszodis.lt