Organizacijų kontaktai

Organizacijų kontaktai pasaulyje

Šioje skiltyje galite rasti organizacijų kontaktus, kurios yra vienos pirmaujančių pasaulyje pranešėjų apsaugos srityje.

 

Oranizacija
Kompetencija
Organizacijos tinklapis
Transparency International
Transparency International (TI) yra pasaulinė pilietinė organizacija, pirmaujanti antikorupcinėje veikloje. TI skatina pilietines iniciatyvas kovoje su korupcija, atlieka įvairius korupcijos tyrimus (korupcijos suvokimo indeksas), rengia studijas, rekomendacijas, etc. TI tikslas – sukurti pokytį pasaulyje, kuriame nebeliktų korupcijos.
Europos Taryba
Europos taryba yra įsikūrusi Strasbūre (Prancūzijoje), apima visą Europos kontinentą su jo 47 šalimis narėmis. Europos Taryba buvo įsteigta 1949 m. gegužės 5 d. dešimties Europos valstybių. Jos tikslas plėtoti visoje Europoje bendrus demokratinius principus remiantis Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija bei kitais susijusiais dokumentais saugančiais individų teises    
Public Concern at Work (PCAW)
PCAW yra pranešėjų apsaugos labdaros organizacija. Ši 1993 m. įkurta organizacija, pateikė naują požiūrį į pranešėjų apsaugą – tvirtindami, jog pranešimai vaidina labai svarbų vaidmenį, numatant ir išvengiant labai rimtų rizikų, kurios gali kilti darbe ir dėl tam tikrų pareigų užėmimo. PCAW pataria, kaip skatinti susirūpinimą dėl pranešėjų apsaugos; aiškina viešąjį interesą; padeda atskirti pranešimą nuo pranešėjų; pateikia nepriklausomą, objektyvų požiūrį į pranešėjų apsaugą.
Wikileaks
Wikileaks yra tarptautinė pelno nesiekianti organizacija, kuri skelbia slaptą, privačią ir įslaptintą infomaciją, remdamasi anoniminiais informacijos šaltiniais, informacijos nutekėjimu ir pranešėjais (angl. Whistleblowers). Tai viena svarbiausių organizacijų susijusi su pranešėjų veiklos skatinimu. Yra įsikūrusi Švedijoje (dėl yrapč geros pranešėjų apsaugos). 
Group of States Against Corruption (GRECO)
GRECO buvo įsteigta Europos Tarybos 1999 m. stebėti šalių narių atitikimą su organizacijos antikorupciniais standartais. GRECO tikslas yra gerinti jo šalių narių gebėjimus kovoti su korupcija, stebint, kaip jos laikosi Europos Tarybos standartų, bei vykdant dinamišką tarpusavio įvertinimo procesą ir atliekant atitinkamą spaudimą.  
Federal Accountability Initiative for reform (FAIR)
FAIR - skatina valdžios integralumą ir atskaitingumą, tokiu būdu suteikdami darbuotojams galimybes kalbėti apie neteisėtas veikas vykdomas jų darbovietėje be baimės susilaukti neigiamo efekto. FAIR tikslas remti tokių teisės aktų kūrimą ir įgyvendinimą, kurie užtikrina pranešėjų apsaugą, taigi, ir žodžio laisvę darbo vietoje. http://fairwhistleblower.ca/
Whistleblower Netzwerk E.V.
Organizacija teikia informaciją apie pranešėjus, jų naudą visuomenei, pateikia Vokietijos pranešėjų apsaugos sistemos pavyzdį. Taip pat pateikiama daug literatūros ir patarimų pranešėjams ar asmenis, kurie ketina tokiais būti, bei organizacijoms, dirbančioms pranešėjų apsaugos srityje.   http://www.whistleblower-net.de/
FAFO FAFO yra nepriklausoma plataus profilio tyrimų organizacija, kuri orientuojasi į socialinės gerovės, verslo, darbo ir gyvenimo bei kitų sričių raidos analizę, tyrimą bei stebėjimą. FAFO tikslas prisidėti prie socialinių ir ekonominių procesų plėtros, remiantis griežtais etikos ir mokslo standartais.  http://www.fafo.no/
International Chamber of Commerce (ICC)
Tarptautinė verslo konfederacija (ICC) yra pasaulio ekonomikos balsas, ginantis pasaulio ekonomiką, kaip ekonomikos augimo, darbo vietų kūrimo ir klestėjimo, jėgą. Vienas iš pagrindinių ICC tikslų yra skatinti verslo savireguliaciją, susiduriant su turto prievartavimo ir kyšininkavimo atvejais, bei skatinti verslo indelį tartautinėse iniciatyvose, kovojant su korupcija.   
National whistleblowers center (NPC)
Nacionalinis pranešėjų centras (NPC) tai pranešėjus ginanti organizacija, kuri turi 20 metų patirtį ginant asmenis, pranešusius apie pastebėtus pažeidimus jų darbovietėje. NPC yra nevyriausybinė, ne pelno siekianti organizacija įsikūrusi Vašingtone, JAV. 
Government Accountability Project (GAP)
GAP yra ne politinė, ne pelno, pilietinė organizacija, įkurta 1977 m. GAP šiuo metu yra JAV pirmaujanti organizacija pranešėjų apsaugos ir atstovavimo srityje. Organizacjos misija yra skatinti verslo ir valdžios atskaitomybė dėl pranešėjų apsaugos realizavimo, žodžio laisvės skatinimo bei skatinti pilietinį aktyvumą.
Project on Government oversight (POGO) 
POGO yra JAV veikianti nepolitinė, nepriklausoma stebėsenos organizacija, kuri kovoja už tinkamas valdžios reformas. Organizacijos tyrimais korupcijos, netinkamo elgesio ir interesų konfliktų sirtyje, siekiama federalinę valdžią padaryti veikmingense, akskaitingene, atviresne bei etiškesne. POGO yra įkurta 1981 m. ir yra viena lyderiaujančių organizacijų savo veikloje.  
The Whistleblower Action Network (WAN)
WAN – tai teisininkų bendrija, kuri atstovauja asmenis, „sušvilpusius švilpuku“ (pranešėjus) apie sukčiavimo ar piknaudžiavimo atvejus viešajame ir privačiame sektoriuose. Pagrindinė WAN praktikos sritis – ginti pranešėjų teises naudojantis federaliniais ir valstybiniais „neteisėto kaltinimo aktais“ (angl. False Claims Acts), dar žinomi kaip qui tam veiksmai. Šios bendrijos teisininkai gina pranešėjus nuo 1989 m.
Freedominfo.org
Freedom.org yra „vieno langelio“ portalas, kuriame pateikiami geriausios praktikos pavyzdžiai, konsoliduojama įgyta patirtis, aiškinamaos įvairios strategijos ir taktikos bei susieja informcijos laisvės advokatavimo pastangas visame pasaulyje. Čia pateikiama esminė informacija apie informacijos laisvės teisinį reglamentavimą pasaulyje, tokių teisės aktų priėmimo ir įgyvendinimo tvarką. Taip pat išryšinamos pačios veiksmingiausios praktikos.   

Kontaktai

+370 (5) 212 69 51; 212 16 87

Didžioji 5-402,
01128 Vilnius info@drasuszodis.lt