Organizacijų kontaktai

Teisingumo sritis

Įstaiga Telefonas Kompetencija Mokama / nemokama El. paštas / el. forma Institucijos tinklapis
Teisingumo ministerija        
Kalėjimų departamentas prie TM (8-5) 262 74 43 Pasitikėjimo telefonas skirtas teikti skundus ir pareiškimus dėl kalėjimų padėties, nuteistųjų gyvenimo sąlygų, aprūpinimo bei sulaikymo. Šiuo telefonu taip pat priimami skundai dėl korupcinio pobūdžio kalėjimų ir įstaigos darbuotojų veiksmų. Mokama  
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 8 800 00008   Telefono linija, kuria teikiamas asmenų informavimas ir konsultavimas vartotojų teisių apsaugos klausimais. Nemokama  etarnyba@vvtat.lt
el.forma
http://www.vvtat.lt/index.php?1158864880
 www.vvtat.lt
LR Seimo kontrolierių įstaiga  8 800 22100 Nemokamas telefonas skirtas pranešimams ir skundams apie valstybės įstaigų pareigūnų piktnaudžiavimą, biurokratizmą ar kitaip pažeidžiamas žmogaus teises ir laisves viešojo administravimo srityje. Nemokama
Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga 8 800 01230 Linija vaikams, skirta skundams apie valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų ir jų pareigūnų, nevalstybinių institucijų bei kitų fizinių ir juridinių asmenų veiksmų ar neveikimo, dėl kurių pažeidžiamos ar gali būti pažeistos vaiko teisės ar jo teisėti interesai. Nemokama

 

Kontaktai

+370 (5) 212 69 51; 212 16 87

Didžioji 5-402,
01128 Vilnius info@drasuszodis.lt