Organizacijų kontaktai

Sveikatos apsaugos sritis

Įstaiga Telefonas Kompetencija Mokama / nemokama El. paštas / el. forma Institucijos tinklapis
Sveikatos apsaugos ministerija 8 800 66 004 Pasitikėjimo linija skirta pranešimams apie su sveikatos priežiūra susijusius pažeidimus, privačių ir valstybinių sveikatos priežiūros įstaigų korupciją bei padarytą žalą sveikatos paslaugų gavėjams. Nemokama
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas prie LR Vyriausybės (8-5) 266 80 60 Pasitikėjimo linija skirta pranešimams apie narkotikų platinimą, nelegalią prekybą narkotinėmis medžiagomis ir pastebėtus galimą Narkotikų kontrolės departamento darbuotojų piktnaudžiavimą tarnyba bei korupcinius veiksmus. Mokama

http://www.ntakd.lt/lt/pagalbos-telefonai 

Radiacinės saugos centras prie SAM (8-5) 236 1936 Telefonas skirtas pranešimams apie korupcijos atvejus: kyšininkavimą, piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi, tarnybos pareigų neatlikimas. Mokama rsc@rsc.lt www.rsc.lt
Valstybinė teismo psichiatrijos tarnyba prie SAM (8-5) 267 72 14 Telefonas skirtas pranešti susidūrus su korupcinio pobūdžio veikla Valstybinėje teismo psichiatrijos tarnyboje prie SAM. Mokama   www.vtpt.lt
Valstybinis psichikos sveikatos centras (8-5) 249 99 75 Telefonas skirtas pranešimams apie korupcijos atvejus Valstybiniame psichikos sveikatos centre, darbuotojų piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi. Mokama dalia@vpsc.lt  www.vpsc.lt
Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie SAM 8 800 735 68 Nemokamas telefonas informacijai ir pranešimams apie vaistus: pasenusių vaistų teikimą prekybai, nekokybiškus vaistus, korupcinio pobūdžio veikas vaistų sektoriuje ir tarp įstaigos darbuotojų. Nemokama

 info@vvkt.lt
el.forma http://www.vvkt.lt/index.php?1649605163

 

Kontaktai

+370 (5) 212 69 51; 212 16 87

Didžioji 5-402,
01128 Vilnius info@drasuszodis.lt